Ondřej Horňas (*1993)

Svou varhanickou kariéru začal ve třídě P. Rajnohy na olomoucké konzervatoři. V roce 2014 nastoupil na JAMU v Brně jako student P. Černého. V akademickém roce 2015/2016 vycestoval v rámci programu Erasmus na francouzský Institut supérieur des ARTS de Toulouse, kde byl posluchačem M. Bouvarda a J. W. Jansena. Studia zakončil na pražské AMU získáním magisterského titulu.

Už na konzervatoři vystupoval ve výběru reprezentantů na přehlídkách konzervatoří. Zúčastnil se mnoha mistrovských kurzů pod vedením O. Latryho, W. Zerera, Malliého, J. Tůmy, T. Ospitala, E. Wiersinga, M. Schmedinga, …

Dále byl účastníkem Varhanní akademie v Sarlatu vedené Michaelem a Yasuko Bouvard. Na kontě má také účast ve varhanických soutěžích, např. 2nd Jan Kucharski International Organ Competition 2011 v polské Lodži, International Organ Competition Premio Elvira Di Renna 2016 v italském Salernu, Boëllmann-Gigout concours 2016 ve francouzském Štrasburku.

Koncertuje jak v České republice, tak i v zahraničí (USA, Německo, Rakousko, Francie, Slovensko). Rád spolupracuje se sólisty i se sbory. Jeho životní vášní jsou transkripce velkých orchestrálních děl, např. Dvořákova Novosvětská symfonie, Vivaldiho Čtyři roční období, Beethovenova Osudová symfonie.